การกำหนดค่า USB

การกำหนดค่า USB


เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นสนับสนุนการเชื่อมต่อ USB พอร์ต USB อยู่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การกำหนดค่า USB