การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ I/O และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ JETDIRECT ที่มีอยู่ และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ TCP/IP และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

6.

กด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อเลือก วิธีกำหนดค่า

7.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ ด้วยตนเอง และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

8.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าด้วยตนเอง และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

9.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไฮไลท์ ซับเน็ตมาส์ก และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก

10.

กด HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก หรือ HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลขสำหรับไบต์แรกของซับเน็ตมาส์ก

11.

กด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อไปที่ตัวเลขชุดถัดไป (กดปุ่มกลับ HP 3000 3600 3800 arrow return การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อกลับไปที่ตัวเลขชุดเดิม)

12.

ทำตามขั้นตอนที่ 10 และ11 ซ้ำจนกว่าจะป้อนซับเน็ตมาส์กได้ถูกต้อง และกด HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก เพื่อบันทึกซับเน็ตมาส์ก

13.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งค่าซับเน็ตมาส์ก