HP Jetdirect EIO print server

HP Jetdirect EIO print server


HP Jetdirect print server (การ์ดเครือข่าย) สามารถติดตั้งไว้ในช่อง EIO การ์ดเหล่านี้สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่ายและระบบปฏิบัติการหลายชนิด HP Jetdirect print server ช่วยให้การจัดการระบบเครือข่ายง่ายขึ้น โดยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายโดยตรง ไม่ว่าเครื่องพิมพ์จะตั้งอยู่ที่ใด HP Jetdirect print server ยังสนับสนุน SNMP (Simple Network Management Protocol) ซึ่งทำให้ผู้จัดการระบบสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ได้ในระยะไกลและแก้ปัญหาผ่านทางซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

HP 3000 3600 3800 note HP Jetdirect EIO print server หมายเหตุ

โดยกำหนดค่าการ์ดทางแผงควบคุม ซอฟต์แวร์การติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสาร HP Jetdirect print server

HP 3000 3600 3800 HP Jetdirect EIO print server