การกำหนดค่า Enhanced I/O (EIO)

การกำหนดค่า Enhanced I/O (EIO)


HP 3000 3600 3800 note การกำหนดค่า Enhanced I/O (EIO) หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

หากคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ในรุ่นทั่วไป (HP Color LaserJet 3000 หรือ HP Color LaserJet 3800) อาจต้องใช้หน่วยความจำเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม

ช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพการรับเข้าส่งออก (EIO) มีไว้ใส่อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น การ์ดเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HPJetdirect หรืออุปกรณ์อื่นๆ การเสียบการ์ดเครือข่าย EIO เข้าในช่องเสียบจะเป็นการเพิ่มจำนวนอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ใช้ได้ให้กับเครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การกำหนดค่า Enhanced I/O (EIO)