Drukowanie pierwszej strony pustej

Drukowanie pierwszej strony pustej


1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Papier lub Papier/Jakość kliknij opcję Użyj innego papieru/okładki.

3.

Na polu listy kliknij Okładka przednia.

4.

Kliknij Dodaj okładkę pustą lub z nadrukami.

HP 3000 3600 3800 Drukowanie pierwszej strony pustej