Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne

Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, aby podświetlić pozycję WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Po wybraniu opcji IGNORUJ, GDY BRAK i naciśnięciu przycisku HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne wyświetlony zostanie komunikat. Aby zaakceptować zmianę, wybierz TAK, ZIGNORUJ i naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne, a następnie ustaw limit ignorowanych stron i naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne