De printcartridge vervangen

De printcartridge vervangen


1.

Open de voorklep.

HP 3000 3600 3800 as pc01 De printcartridge vervangen

HP 3000 3600 3800 caution De printcartridge vervangen VOORZICHTIG

Plaats niets op de transfereenheid en raak de transfereenheid, die zich achter de voorklep bevindt, niet aan.

2.

Verwijder de gebruikte printcartridge uit de printer.

HP 3000 3600 3800 as pc02 De printcartridge vervangen

3.

Haal de nieuwe printcartridge uit de verpakking. Plaats de gebruikte printcartridge in de verpakking voor recycling.

HP 3000 3600 3800 as pc03 De printcartridge vervangen

4.

Pak beide uiteinden van de printcartridge vast en verspreid de toner door de printcartridge voorzichtig heen en weer te schudden.

HP 3000 3600 3800 caution De printcartridge vervangen VOORZICHTIG

Raak de sluiter en het oppervlak van de rol niet aan.

HP 3000 3600 3800 as pc04 De printcartridge vervangen

5.

Verwijder de oranje transportvergrendeling en de transporttape, die aan de linkertransportvergrendeling is bevestigd, van de nieuwe printcartridge. Gooi de transporttape en de transportvergrendeling weg volgens de plaatselijke voorschriften.

HP 3000 3600 3800 as pc05 De printcartridge vervangen

6.

Lijn de printcartridge uit met de geleiders in de printer en plaats de cartridge met behulp van de hendels totdat de cartridge stevig vastzit.

HP 3000 3600 3800 as pc06 De printcartridge vervangen

7.

Sluit de voorklep.

HP 3000 3600 3800 as pc07 De printcartridge vervangen

Na enige tijd wordt op het bedieningspaneel het bericht Klaar weergegeven.

8.

De installatie is nu voltooid. Plaats de gebruikte printcartridge in de verpakking waarin de nieuwe printcartridge is geleverd. Raadpleeg de bijgesloten recyclinggids voor instructies over recycling.

9.

Als u een niet-originele printcartridge gebruikt, raadpleegt u het bedieningspaneel van de printer voor nadere instructies.

Raadpleeg voor aanvullende hulp de websites die zijn vermeld in Richtlijnen voor vervanging.

HP 3000 3600 3800 De printcartridge vervangen