Functie Formaat/soort-prompt instellen

Functie Formaat/soort-prompt instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Formaat/soort prompt instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Formaat/soort prompt instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Formaat/soort prompt instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Formaat/soort prompt instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Formaat/soort prompt instellenom LADEGEDRAG te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Formaat/soort prompt instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Formaat/soort prompt instellenom PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Formaat/soort prompt instellen.

6.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Formaat/soort prompt instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Formaat/soort prompt instellenom WEERGEVEN of NIET WEERGEVEN te selecteren.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Functie Formaat/soort prompt instellenom het geselecteerde gedrag op te slaan en druk vervolgens op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Formaat/soort-prompt instellen