Väritulostusongelmat

Väritulostusongelmat


Värien sijasta tulostuu mustaa
Syy
Ratkaisu
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on valittu Harmaasävy.
Valitse sovelluksessa tai tulostinohjaimessa Harmaasävy– tai Yksivärinen-tilan sijasta Väri-tila.
Sovelluksessa on valittu väärä tulostinohjain.
Valitse oikea tulostinohjain.
Asetussivulle ei tulostu värejä.
Ota yhteys HP:n tuotetukeen.
Ohjauspaneelin VÄRITARVIKE LOPUSSA ‑asetukseksi on valittu AUTOMAATTINEN JATKAMINEN MUSTA ja jokin värillisistä tulostuskaseteista on tyhjä. Tulostin tulostaa vain mustaa.
Vaihda värillinen tulostuskasetti uuteen.
Ohjauspaneelin RAJOITA VÄRINKÄYTTÖÄ ‑asetukseksi on valittu POISTA VÄRI KÄYTÖSTÄ tai VÄRI JOS SALLITTU, mutta sinulla ei ole oikeutta tulostaa värejä.
Vaihda ohjauspaneelin asetukseksi OTA VÄRI KÄYTTÖÖN.

Tulosteiden värisävyissä on virheitä
Syy
Ratkaisu
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.
Katso julkaisua HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet ‑tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
Etsi sivustosta www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 tai www.hp.com/support/clj3800 julkaisun HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide tilausohjeet. Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
Tulostinta käytetään hyvin kosteassa tai kuivassa ympäristössä.
Varmista, että tulostusympäristö on kosteussuositusten mukainen.
Säilytä materiaali samassa paikassa kuin tulostin.
Kalibroi tulostin. Lisätietoja on kohdassa Tulostuslaatu-alivalikko.
HP 3000 3600 3800 note Väritulostusongelmat Huomautus

Lisätietoja värien laatuongelmista on kohdassa Tulostuslaadun vianmääritys.

Jokin väri puuttuu
Syy
Ratkaisu
HP-tulostuskasetti on viallinen.
Vaihda tulostuskasetti.

Värit ovat epäyhtenäisiä tulostuskasetin vaihdon jälkeen
Syy
Ratkaisu
Uudella tulostuskasetilla on toisinaan tulostettava useita sivuja, ennen kuin tulostuslaatu pysyy tasaisena.
Tulosta uudella kasetilla noin 50 sivua ja kokeile sitten tulostusta uudelleen.
Jokin toinen tulostuskasetti on ehkä lähes tyhjä.
Tarkista ohjauspaneelin tarvikemittari tai tulosta tarvikkeiden tilasivu. Lisätietoja on kohdassa Tulostintietosivujen käyttäminen.
Tulostin on ehkä kalibroitava.
Kalibroi tulostin. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen kalibroiminen.
Tulostuskasetti on ehkä täytetty uudelleen.
Käytä aitoa HP-tulostuskasettia. Lisätietoja on kohdassa Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä
Syy
Ratkaisu
Näytössä hyvin vaaleina näkyvät värit eivät tulostu.
Sovellus voi tulkita erittäin vaaleat värit valkoiseksi. Jos näin käy, vältä erittäin vaaleiden värien käyttämistä.
Näytössä erittäin tummina näkyvät värit tulostuvat mustana.
Sovellusohjelma voi tulkita erittäin tummat värit mustaksi. Jos näin käy, vältä erittäin tummien värien käyttämistä.
Tulostin on ehkä kalibroitava.
Kalibroi tulostin. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen kalibroiminen.
Näytön värit poikkeavat tulostetuista väreistä.
Vain HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimet.
1.

Valitse tulostinohjaimen Väri-välilehden Väriasetukset-osasta Manuaalinen.

2.

Napsauta Asetukset.

3.

Valitse Manuaaliset väriasetukset ‑välilehden Väriasetukset-osasta kutakin kohdetta varten Oletus (sRGB).

4.

Lopeta napsauttamalla OK-painiketta

HP 3000 3600 3800 note Väritulostusongelmat Huomautus

Tulostettujen ja näytön värien vastaavuus voi määräytyä useiden seikkojen mukaan: materiaalin, valaistuksen, sovellusohjelman, käyttöjärjestelmän väripaletin, näytön, näyttökortin ja ohjainten mukaan. Lisätietoja on kohdassa Väri.

HP 3000 3600 3800 Väritulostusongelmat