Paperinkäsittelyongelmat

Paperinkäsittelyongelmat


Käytä vain sellaista materiaalia, joka vastaa julkaisussa HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet ‑tulostinperheen tulostusmateriaaliopas) mainittuja suosituksia. Tilaustiedot ovat kohdassa Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Tämän tulostimen paperisuositukset ovat kohdassa Tuetut materiaalikoot.

Tulostin syöttää useita arkkeja
Syy
Ratkaisu
Lokero on liian täynnä.
Poista ylimääräiset arkit lokerosta.
Pino ulottuu lokerossa olevan enimmäiskorkeusmerkin yläpuolelle (lokerot 2 ja 3).
Avaa lokero ja varmista, ettei materiaalipino ylitä enimmäiskorkeusmerkkiä.
Arkit tarttuvat toisiinsa.
Ota pino tulostimesta, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon.
HP 3000 3600 3800 note Paperinkäsittelyongelmat Huomautus

Älä ilmasta pinoa. Ilmastaminen voi synnyttää staattista sähköä, joka voi saada arkit tarttumaan toisiinsa.

Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.
Käytä vain materiaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen materiaalisuosituksia. Lisätietoja on kohdassa Tuetut materiaalikoot.
Paperia käytetään erittäin kosteassa ympäristössä.
Käytä toisentyyppistä paperia.

Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja
Syy
Ratkaisu
Lokeroon on asetettu vääränkokoista paperia.
Aseta lokeroon oikeankokoista paperia.
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on valittu vääränkokoinen materiaali.
Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset.
Tulostimen ohjauspaneelista on valittu väärä koko tai materiaali lokerolle 1.
Valitse ohjauspaneelista oikea koko lokerolle 1.
Lokerolle ei ole määritetty oikeankokoista paperia.
Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä paperikoko lokerolle on määritetty.

Tulostin ottaa materiaalin väärästä lokerosta
Syy
Ratkaisu
Käytät jonkin toisen tulostimen ohjainta.
Käytä tämän tulostimen ohjainta.
Määritetty syöttölokero on tyhjä.
Aseta materiaalia määritettyyn lokeroon.
Valitun lokeron toimintatavaksi on valittu MÄÄRITÄ LAITE ‑valikon JÄRJESTELMÄN ASETUS ‑alivalikon ENSIMMÄINEN-asetus.
Vaihda asetukseksi AINOASTAAN.
Lokerolle ei ole määritetty oikeankokoista paperia.
Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä paperikoko lokerolle on määritetty.
Tulostimen ohjauspaneelin KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA ‑asetukseksi on valittu AINOASTAAN, mutta pyydetty lokero on tyhjä. Tulostin ei käytä toista lokeroa.
Aseta materiaalia pyydettyyn lokeroon.
tai
Vaihda asetuksen arvon AINOASTAAN tilalle MÄÄRITÄ LAITE ‑valikosta ENSIMMÄINEN. Tulostin voi käyttää muissa lokeroissa olevaa materiaalia, jos valittu lokero on tyhjä.

Materiaalin automaattinen syöttö ei toimi
Syy
Ratkaisu
Sovelluksessa on valittu käsinsyöttö.
Aseta materiaalia lokeroon 1. Jos siinä on jo materiaalia, paina HP 3000 3600 3800 check Paperinkäsittelyongelmat.
Asetetun materiaalin koko ei ole oikea.
Aseta lokeroon oikeankokoista materiaalia.
Lokero on tyhjä.
Aseta lokeroon materiaalia.
Kaikkia arkkeja ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.
Avaa tulostin ja poista kaikki arkit paperiradalta. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Lisätietoja on kohdassa Tukokset.
Lokerolle ei ole määritetty oikeankokoista paperia.
Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä paperikoko lokerolle on määritetty.
Lokeron ohjaimet eivät ole materiaalipinoa vasten.
Varmista, että ohjaimet koskettavat pinoa.
Käsinsyöttökehotteen asetukseksi on valittu AINA. Tulostin pyytää aina syöttämään arkin käsin, vaikka lokerossa olisi materiaalia.
Avaa lokero, aseta materiaali uudelleen ja sulje lokero.
Voit myös vaihtaa käsinsyöttökehotteen asetukseksi ELLEI LISÄTTY, jotta tulostin pyytää käsinsyöttöä vain silloin, kun lokero on tyhjä.
Tulostimen ohjauspaneelin KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA ‑asetukseksi on valittu AINOASTAAN, mutta pyydetty lokero on tyhjä. Tulostin ei käytä toista lokeroa.
Aseta kyseiseen lokeroon materiaalia.
tai
Vaihda asetuksen arvon AINOASTAAN tilalle MÄÄRITÄ LAITE ‑valikosta ENSIMMÄINEN. Tulostin voi käyttää muissa lokeroissa olevaa materiaalia, jos valittu lokero on tyhjä.

Materiaalin syöttö ei toimi lokeroista 2 ja 3
Syy
Ratkaisu
Sovelluksessa on valittu käsinsyöttö tai lokero 1.
Aseta materiaalia lokeroon 1. Jos siinä on jo materiaalia, paina HP 3000 3600 3800 check Paperinkäsittelyongelmat.
Asetetun materiaalin koko ei ole oikea.
Aseta lokeroon oikeankokoista materiaalia.
Lokero on tyhjä.
Aseta lokeroon materiaalia.
Tulostimen ohjauspaneelista ei ole valittu oikeaa materiaalityyppiä lokerolle.
Valitse tulostimen ohjauspaneelista lokerolle oikea materiaalityyppi.
Kaikkia arkkeja ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.
Avaa tulostin ja poista kaikki arkit paperiradalta. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Lisätietoja on kohdassa Tukokset.
Lokero 3 (500 arkin arkinsyöttölaite) ei näy lokerovaihtoehtona.
Lokero 3 näkyy vaihtoehtona vain, jos se on asennettu. Tarkista, että lokero 3 on asennettu oikein ja että tulostinohjain on määritetty tunnistamaan lokero 3. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen.
Lokero 3 on asennettu väärin.
Tulosta asetussivu ja varmista, että lokero 3 on asennettu. Jos ei ole, varmista, että asennettu valinnainen 500 arkin arkinsyöttölaite on kiinnitetty tulostimeen oikein.
Lokerolle ei ole määritetty oikeankokoista paperia.
Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä paperikoko lokerolle on määritetty.
Lokeron ohjaimet eivät ole materiaalipinoa vasten.
Varmista, että ohjaimet koskettavat pinoa.
Tulostimen ohjauspaneelin KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA ‑asetukseksi on valittu AINOASTAAN, mutta pyydetty lokero on tyhjä. Tulostin ei käytä toista lokeroa.
Muuta asetusta AINOASTAAN ‑valikossa tai aseta kyseiseen lokeroon materiaalia.

Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi
Syy
Ratkaisu
Lokeroon on ehkä asetettu kalvoja, jotka eivät täytä HP:n asettamia vaatimuksia.
Käytä kalvoja, jotka on suunniteltu HP Color LaserJet ‑tulostimille.
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on määritetty väärä materiaalityyppi.
Varmista, että oikea materiaalityyppi on valittu sovelluksessa tai tulostinohjaimessa.
Lokero on liian täynnä.
Poista ylimääräiset arkit lokerosta. Varmista, että pino ei ulotu lokerossa 2 tai 3 olevan enimmäiskorkeusmerkin yläpuolelle. Älä ylitä lokeron 1 pinon enimmäiskorkeutta.
Toisessa lokerossa oleva materiaali on samankokoista kuin kalvot, ja tulostin valitsee toisen lokeron.
Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksessa tai tulostinohjaimessa. Määritä lokero siinä olevan materiaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla. Lisätietoja on kohdassa Lokeroiden määrittäminen.
Kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävän lokeron materiaalityyppiasetus ei ole oikea.
Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksessa tai tulostinohjaimessa. Määritä lokero siinä olevan materiaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla. Lisätietoja on kohdassa Lokeroiden määrittäminen.

Kirjekuoret aiheuttavat tukoksen tai niiden syöttö tulostimeen ei toimi
Syy
Ratkaisu
Kirjekuoret on asetettu lokeroon, jota ei ole tarkoitettu niille. Vain lokero 1 pystyy syöttämään kirjekuoria.
Aseta kirjekuoret lokeroon 1.
Kirjekuoret ovat käpristyneitä tai vahingoittuneita.
Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoret turvallisessa paikassa. Katso lisätietoja kohdasta Kirjekuoret.
Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on liian suuri.
Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoret turvallisessa paikassa.
Kirjekuorten suunta on väärä.
Varmista, että kirjekuoret on asetettu oikeansuuntaisesti. Lisätietoja on kohdassa Lokeroiden määrittäminen.
Tulostin ei tue käyttämiäsi kirjekuoria.
Katso kohtaa Tuetut materiaalikoot tai julkaisua HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (HP LaserJet ‑tulostinperheen tulostusmateriaaliopas).
Lokero 1 on määritetty muuta kuin kirjekuorikokoa varten.
Määritä lokeron 1 materiaalikoko kirjekuoria varten.

Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä
Syy
Ratkaisu
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.
Käytä vain materiaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen suosituksia. Lisätietoja on kohdassa Tuetut materiaalikoot.
Materiaali on vahingoittunut tai huonokuntoinen.
Poista materiaali lokerosta ja aseta sen tilalle hyväkuntoista materiaalia.
Tulostin toimii liian kosteassa ympäristössä.
Varmista, että tulostusympäristö on kosteussuositusten mukainen.
Tulostat suuria tasaisesti täytettyjä alueita.
Suuret tasaisesti täytetyt alueet voivat käpristää tulostusmateriaalia. Kokeile käyttää jotakin muuta täyttökuviota.
Käyttämääsi materiaalia ei ole säilytetty oikein, ja se on saattanut imeä itseensä kosteutta.
Poista materiaali lokerosta ja aseta sen tilalle uudesta, avaamattomasta pakkauksesta otettua materiaalia.
Materiaalin reunat on leikattu epätasaisesti.
Poista pino, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. Älä ilmasta pinoa. Jos ongelma toistuu, vaihda materiaali uuteen.
Kyseistä materiaalityyppiä ei ole määritetty lokeroa varten tai valittu sovelluksessa.
Määritä sovelluksen asetukset materiaalia varten (katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta). Määritä lokeron asetukset materiaalia varten. Lisätietoja on kohdassa Lokeroiden määrittäminen.
Materiaali on käytetty kertaalleen.
Älä käytä materiaalia monta kertaa.

Kaksipuolinen tulostus ei toimi lainkaan tai toimii väärin.
Syy
Ratkaisu
Käytät materiaalia, joka ei sovi kaksipuoliseen tulostukseen.
Tarkista, että materiaali on tarkoitettu kaksipuoliseen tulostukseen. Lisätietoja on kohdassa Tuetut materiaalikoot. Jos materiaalia ei tueta, katso kohtaa Manuaalinen kaksipuolinen tulostus.
Tulostinohjainta ei ole määritetty kaksipuolista tulostusta varten.
Valitse asetukset kaksipuolista tulostusta varten. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen.
Ensimmäinen sivu tulostuu esipainetun lomakkeen tai kirjelomakkeen taustapuolelle.
Aseta kirjepaperit lokeroon 1 tulostuspuoli alaspäin, alareuna edellä. Lisää kirjepaperit lokeroon 2 tai 3 tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna lokeron takaosaa kohti. Katso lisätietoja kohdasta Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen.
Tulostinmalli ei tue automaattista kaksipuolista tulostusta.
HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 ja 3800n eivät tue automaattista kaksipuolista tulostusta. Lisätietoja on kohdassa Manuaalinen kaksipuolinen tulostus.
Tulostimen asetuksia ei ole määritetty kaksipuolista tulostusta varten.
Suorita automaattinen asetusten määritys:
1.

Valitse Windowsin tehtäväpalkista Käynnistä, Asetukset ja sitten Kirjoittimet.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai Windows XP, valitse Käynnistä ja sitten Tulostimet.

2.

Valitse tulostin.

3.

Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.

4.

Valitse Laitteen asetukset ‑välilehti tai Asetukset-välilehti.

5.

Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot ‑kohdasta Automaattinen määritys.

6.

Napsauta Päivitä.

Tulostin tulostaa vain yhdelle puolelle, vaikka kaksipuolinen tulostus on valittu
Syy
Ratkaisu
Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei ole käytössä.
Määritä tulostinohjain kaksipuolista tulostusta varten. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten käyttäminen.
Valittu paperikoko ei sovi kaksipuoliseen tulostukseen.
Lisää tulostimeen sen kokoista ja tyyppistä paperia, joka tukee kaksipuolista tulostusta.
HP 3000 3600 3800 Paperinkäsittelyongelmat