Manuaaliset väriasetukset

Manuaaliset väriasetukset


Manuaalisen värinsäädön avulla voit säätää väriasetuksia (tai värikartta-asetuksia) ja rasteriasetuksia erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville.

HP 3000 3600 3800 note Manuaaliset väriasetukset Huomautus

Jos ohjelma muuntaa tekstin tai grafiikan rasterikuviksi, Valokuvat-asetukset vaikuttavat myös tekstiin ja grafiikkaan.


Manuaaliset väriasetukset
Asetuksen kuvaus
Asetuksen vaihtoehdot
Rasteri
Rasteriasetukset (vain HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimissa) vaikuttavat väritulostuksen tarkkuuteen ja selkeyteen.

Tasainen-asetus parantaa suurten, tasaisella värillä täytettyjen alueiden laatua ja parantaa valokuvien ulkoasua tasoittamalla liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen alueiden täyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yksityiskohtainen-asetus on hyödyllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua, tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat ensisijaisen tärkeitä.

Neutraali harmaa
Neutraali harmaa ‑asetus (vain HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimissa) määrää, miten tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa tarvittavat harmaasävyt tuotetaan.

Vain musta tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalit värit ilman sävyvirheitä.

4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta. Tämä menetelmä mahdollistaa tasaisemmat liukuvärit ja siirtymät muihin väreihin sekä tuottaa tummimman mustan jäljen.

Reunojen hallinta
Reunojen hallinta ‑asetus vaikuttaa reunaviivojen tulostamiseen. Reunojen hallinnassa on kaksi osaa: mukautuva rasterointi ja lihotus. Mukautuva rasterointi lisää reunaviivojen terävyyttä. Lihotus puolestaan lieventää värilaattojen kohdistusvirheiden vaikutusta asettamalla viereisten objektien reunat hieman limittäin.
HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimet:

Maksimi on tehokkain lihotusasetus. Mukautuva rasterointi on käytössä.

Normaali on oletuslihotusasetus. Lihotus on keskitasolla ja mukautuva rasterointi on käytössä.

Kevyt asettaa lihotuksen minimitasolle ja käyttää mukautuvaa rasterointia.

Pois poistaa lihotuksen ja mukautuvan rasteroinnin käytöstä.

HP Color LaserJet 3600 Series ‑tulostin:

Maksimi on tehokkain lihotusasetus.

Normaali asettaa lihotuksen keskitasolle.

Kevyt asettaa lihotuksen minimitasolle.

Pois on oletuslihotusasetus. Lihotus ei ole käytössä.

RGB-väri (vain HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimet)

Oletus (sRGB) ‑asetuksella tulostin tulkitsee RGB-värit sRGB-väreiksi. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web Consortiumin (http://www.w3.org) yleisesti hyväksymä standardi.

Kuvan optimointi (sRGB) (vain HP Color LaserJet 3800 Series ‑tulostin) määrittää tulostimen käyttämään parasta värintäsmäystä sRGB-kuvia muodostettaessa. Valitse tämä vaihtoehto, jos aiot tulostaa rasteriobjekteja, kuten .BMP-, .TIF. tai .GIF-tiedostoja.

Adobe RGB (1998) (vain HP Color LaserJet 3800 Series ‑tulostin) määrittää tulostimen käyttämään parasta värintäsmäystä asiakirjoissa tai kuvissa, jotka ovat Adobe RGB ‑väriavaruuden mukaisia. Tietyt digitaalikamerat ja kehittyneet kuvankäsittelyohjelmat tuottavat tällaisia tiedostoja. Kun tulostat Adobe RGB ‑väriavaruutta käyttäen ammattitasoisella sovelluksella, poista sovelluksen värinhallinta käytöstä ja anna tulostinohjelman huolehtia väriavaruudesta.

Laite määrittää tulostimen tulostamaan RGB-tiedot raakalaitetilassa. Kun tämä vaihtoehto on valittu, värinhallinnasta on huolehdittava sovelluksen tai käyttöjärjestelmän toiminnoilla, jotta valokuvat tulostuisivat oikein.

Mukautettu profiili määrittää tulostimen käyttämään mukautettua syöttöprofiilia, jotta se pystyy ennakoimaan ja ohjaamaan väritulostusta tarkemmin. Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta www.hp.com.

HP 3000 3600 3800 Manuaaliset väriasetukset