Paperin asettaminen lokeroon 3

Paperin asettaminen lokeroon 3


1.

Vedä lokero ulos ja poista mahdolliset paperit.

HP 3000 3600 3800 as at01 Paperin asettaminen lokeroon 3

2.

Nosta tulostelokeron jatke ylös.

HP 3000 3600 3800 as at02 Paperin asettaminen lokeroon 3

3.

Säädä pituusohjain niin, että nuoli osoittaa asetettavan materiaalin kokoa.

HP 3000 3600 3800 as at03 Paperin asettaminen lokeroon 3

4.

Siirrä leveysohjaimia niin, että oikeanpuoleisen ohjaimen nuoli osoittaa asetettavan materiaalin kokoa.

HP 3000 3600 3800 as at04 Paperin asettaminen lokeroon 3

5.

Aseta lokeroon paperia. Jos kyseessä on erikoispaperi, esimerkiksi kirjelomake, aseta se lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna lokeron etuosaa kohti.

HP 3000 3600 3800 note Paperin asettaminen lokeroon 3 Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen.

HP 3000 3600 3800 as at05 Paperin asettaminen lokeroon 3

6.

Varmista, että paperin jokainen kulma on tasaisesti lokerossa ja korkeuskielekkeiden alla.

HP 3000 3600 3800 as at06 Paperin asettaminen lokeroon 3

7.

Työnnä lokero takaisin tulostimeen.

HP 3000 3600 3800 as at07 Paperin asettaminen lokeroon 3

HP 3000 3600 3800 Paperin asettaminen lokeroon 3