Paperin asettaminen lokeroon 2

Paperin asettaminen lokeroon 2


HP 3000 3600 3800 caution Paperin asettaminen lokeroon 2 VARO

Älä lisää tai poista lokeroa tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.

1.

Vedä lokero 2 ulos ja poista mahdolliset paperit.

HP 3000 3600 3800 as st01 Paperin asettaminen lokeroon 2

2.

Vedä tulostelokeron jatke ulos lokerosta.

HP 3000 3600 3800 as st02 Paperin asettaminen lokeroon 2

3.

Säädä pituusohjain niin, että nuoli osoittaa asetettavan materiaalin kokoa.

HP 3000 3600 3800 as st04 Paperin asettaminen lokeroon 2

4.

Siirrä leveysohjaimia niin, että oikeanpuoleisen ohjaimen nuoli osoittaa asetettavan materiaalin kokoa.

HP 3000 3600 3800 as st03 Paperin asettaminen lokeroon 2

5.

Aseta lokeroon paperia. Jos kyseessä on erikoispaperi, esimerkiksi kirjelomake, aseta se lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna lokeron etuosaa kohti.

HP 3000 3600 3800 note Paperin asettaminen lokeroon 2 Huomautus

Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta Kaksipuolisen tulostuksen käyttäminen.

HP 3000 3600 3800 as st05 Paperin asettaminen lokeroon 2

6.

Varmista, että paperipino on tasainen ja että se on korkeusohjainkielekkeiden alla.

HP 3000 3600 3800 as st06 Paperin asettaminen lokeroon 2

7.

Työnnä lokero takaisin tulostimeen.

HP 3000 3600 3800 as st07 Paperin asettaminen lokeroon 2

HP 3000 3600 3800 Paperin asettaminen lokeroon 2