Lokeron 2 tai 3 tunnistus

Lokeron 2 tai 3 tunnistus


Laajennettu tunnistus

Tulostin pysähtyy viiden ensimmäisen arkin kohdalla, jotka on syötetty kummastakin paperilokerosta, tunnistaa niiden tyypin ja laskee tulosten keskiarvon.

Tulostin olettaa, että kuudes ja kaikki seuraavat arkit ovat samaa tyyppiä, kunnes virta katkaistaan, tulostin siirtyy lepotilaan tai lokero avataan.

Vain kalvo (oletusarvo)

Tulostin ei pysähdy minkään sivun kohdalla materiaalityypin tunnistusta varten, mutta osaa erottaa kalvot (kalvotila) ja paperit (normaalitila).

Tämä on nopein tila ja sopii massatulostukseen normaalitilassa.

HP 3000 3600 3800 Lokeron 2 tai 3 tunnistus