Lokeron 1 tunnistus

Lokeron 1 tunnistus


Täydellinen tunnistus (oletusarvo)

Tulostin pysähtyy jokaisen sivun kohdalla ja tunnistaa materiaalityypin.

Tämä on paras vaihtoehto, jos samassa tulostustyössä käytetään useita eri materiaaleja.

Laajennettu tunnistus

Tulostin pysähtyy tulostustyön ensimmäisen sivun kohdalla ja tunnistaa materiaalityypin.

Tulostin olettaa, että toinen ja kaikki seuraavat sivut ovat samaa materiaalia kuin ensimmäinen.

Tämä on toiseksi nopein tila ja sopii käytettäväksi silloin, kun pinossa on vain yhdentyyppistä materiaalia.

Piirtoheitinkalvo

Tulostin ei pysähdy minkään sivun kohdalla materiaalityypin tunnistusta varten, mutta osaa erottaa kalvot (kalvotila) ja paperit (normaalitila).

Tämä on nopein tila ja sopii massatulostukseen normaalitilassa.

HP 3000 3600 3800 Lokeron 1 tunnistus