Sulautetun Web-palvelimen osat

Sulautetun Web-palvelimen osat


Sulautetun Web-palvelimen perusnäytöt esitellään seuraavassa taulukossa.


Välilehti tai osa
Kuvaus
Tiedot-välilehti
Tulostimen tiedot sekä tila- ja asetustiedot.

Laitteen tila: Tulostimen tila ja HP-tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika. 0 prosenttia merkitsee, että tarvike on lopussa. Tällä sivulla näytetään myös minkä tyyppistä ja kokoista paperia käytetään kussakin lokerossa. Muuta oletusasetuksia napsauttamalla Muuta asetuksia ‑painiketta.

Asetussivu: Tällä sivulla näytetään samat tiedot kuin tulostimen asetussivulla.

Tarvikkeiden tila: Tällä sivulla näytetään HP-tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika. 0 prosenttia merkitsee sitä, että värikasetti tai muu tarvike on tyhjä. Tällä lehdellä on myös tarvikkeiden tuotenumeroita. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla Tilaa tarvikkeita ‑linkkiä ikkunan vasemmassa reunassa olevalla Muita linkkejä -alueella.

Tapahtumaloki: Tällä sivulla on luettelo kaikista tulostimen tapahtumista ja virheistä.

Käyttösivu: Tällä sivulla on koon ja tyypin mukaan ryhmitelty luetteloyhteenveto tulostimella tulostetuista sivuista.

Diagnostiikkasivu: Tietoja tulostimen kalibroinnista, väritummuudesta ja muista ominaisuuksista.

Laitetiedot: Näyttää tulostimen verkkonimen ja ‑osoitteen sekä mallitiedot. Voit muuttaa näitä tietoja napsauttamalla Tietoja laitteesta ‑painiketta Asetukset-välilehdessä.

Ohjauspaneeli: Näyttää tulostimen ohjauspaneelin ilmoituksia, kuten Valmis tai Lepotila käytössä.

Värinkäyttöloki: Näyttää käyttäjien työkohtaiset väritulostustyöt.

Tulosta: Tulostustöiden lähettäminen tulostimeen.

Asetukset-välilehti
Tulostimen asetusten määrittäminen tietokoneesta.

Määritä laite: Tulostimen asetusten määrittäminen. Sivulla on samat valikot kuin tulostimen ohjauspaneelin näytössä.

Sähköpostipalvelin: Vain verkkokäytössä. Tätä sivua käytetään Hälytykset-sivun lisäksi, kun määritetään lähtevien ja tulevien sähköpostien sekä sähköpostihälytysten asetuksia.

Hälytykset: Vain verkkokäytössä. Tällä sivulla voit tilata sähköpostihälytykset eri tulostin- ja tarviketapahtumista.

AutoSend: Tulostimen määrittäminen lähettämään automaattisesti tulostimen määrityksiä ja tarvikkeita koskevia sähköpostiviestejä määritettyihin sähköpostiosoitteisiin.

Suojaus: Tällä sivulla voit määrittää salasanan, joka täytyy antaa ennen Asetukset– tai Verkko-välilehden avaamista. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joitakin sulautetun Web-palvelimen toimintoja.

Muokkaa muita linkkejä: Web-sivustolinkkien lisääminen tai mukauttaminen. Nämä linkit näkyvät sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkejä ‑alueella.

Laitetiedot: Tulostimen nimeäminen ja omistajan numeron määrittäminen. Kirjoita sen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolle voidaan lähettää tietoja tulostimesta.

Kieli: Sulautetun Web-palvelimen sivuilla käytettävän kielen määrittäminen.

Päivämäärä ja aika: Voit synkronoida ajan verkon aikapalvelimen kanssa.

Herätysaika: Tulostimen herätysajan määrittäminen ja muokkaaminen.

Värinkäytön rajoitus: Väritulostustöiden rajoittaminen.

HP 3000 3600 3800 note Sulautetun Web palvelimen osat Huomautus

Asetukset-välilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessä on verkkotulostin, ota aina yhteyttä tulostimesta vastuussa olevaan järjestelmänvalvojaan ennen kuin muutat välilehden asetuksia.

Verkkoyhteydet-välilehti
Verkkoasetusten muuttaminen tietokoneesta.
Tässä välilehdessä verkonvalvojat voivat hallita tulostimen verkkoasetuksia, kun tulostin on kytketty IP-verkkoon. Jos tietokone on liitetty tulostimeen suoraan tai jos tulostin on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP Jetdirect ‑tulostuspalvelimen avulla, tämä välilehti ei tule näyttöön.
HP 3000 3600 3800 note Sulautetun Web palvelimen osat Huomautus

Verkko-välilehti voidaan suojata salasanalla.

Muita linkkejä.
Tässä osassa on linkkejä muihin Web-sivustoihin.

HP Instant Support™: Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimään ohjeita ongelmatilanteissa. Tämä palvelu analysoi tulostimen virhelokin ja asetustiedot ja tarjoaa niiden perusteella tulostinkohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja.

Tilaa tarvikkeita: Yhteyden muodostaminen HP:n Web-sivustoon, josta voit tilata alkuperäisiä HP-tarvikkeita, kuten värikasetteja ja paperia.

Tuotetuki: Yhteyden muodostaminen tulostimen tukisivustoon, jossa voit etsiä yleisiä ohjetietoja.

HP 3000 3600 3800 note Sulautetun Web palvelimen osat Huomautus

Jos haluat käyttää näitä linkkejä, käytettävissäsi pitää olla Internet-yhteys. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, etkä ole muodostanut Internet-yhteyttä sisäänrakennettua verkkopalvelinta avattaessa, Internet-yhteys on muodostettava, ennen kuin voit käydä Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, että sulautettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen.

HP 3000 3600 3800 Sulautetun Web-palvelimen osat