HP-tulostimen huolto-ohjelmisto -ohjelman osat

HP-tulostimen huolto-ohjelmisto ‑ohjelman osat


HP-tulostimen huolto-ohjelmisto ‑ohjelman osat esitellään seuraavassa taulukossa.


Osa
Kuvaus
Yleiset-välilehti
Tulostimen tilan perustiedot.

Laitteet-luettelo: Valittavissa olevat tulostimet.

Laitteen tila ‑osa: Tulostimen tilatietojen näyttäminen. Tässä osassa näkyy tulostimen hälytyksiä esimerkiksi värikasetin tyhjennyttyä. Lisäksi siinä näkyvät laitteen tunnistetiedot, ohjauspaneelin ilmoitukset ja värikasetin mustetasot. Päivitä laitteen tila tulostimen ongelman korjaamisen jälkeen valitsemalla HP 3000 3600 3800 refresh HP tulostimen huolto ohjelmisto  ohjelman osat-painike.

Tarvikkeiden tila ‑osa: Tarvikkeiden tarkat tilatiedot, kuten jäljellä olevan musteen määrän prosentteina sekä kunkin lokeron materiaalin tilan.

Tarvikkeiden tiedot ‑linkki: Avaa tarvikkeiden tilasivun, jolla on tarkat tiedot tulostimen tarvikkeista, niiden tilaamisesta sekä niiden kierrättämisestä.

Tuki-välilehti
Sisältää ohjetietoja ja linkkejä.

Näyttää laitteen tietoja, kuten hälytyksiä huomiota vaativista kohteista.

Sisältää vianmääritystietojen ja ‑työkalujen linkkejä.

Linkit HP:n Web-sivustoon rekisteröitymistä, tuen käyttämistä ja tarvikkeiden tilaamista varten.

HP 3000 3600 3800 note HP tulostimen huolto ohjelmisto  ohjelman osat Huomautus

Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä, etkä ole muodostanut Internet-yhteyttä HP-tulostimen huolto-ohjelmisto ‑ohjelmaa avattaessa, yhteys on muodostettava, ennen kuin voit käydä Web-sivuilla.

Tarvikkeiden tilaaminen ‑ikkuna
Tarvikkeiden tilaaminen Internetissä tai sähköpostitse.

Tilaaminen-luettelo: Näyttää kuhunkin tulostimeen tilattavissa olevat tarvikkeet. Jos haluat tilata tietyn tarvikkeen, valitse sen viereinen Tilaa-valintaruutu tarvikeluettelosta.

Osta tarvikkeita Internetissä ‑painike: Avaa HP-tarvikkeiden Web-sivuston uudessa selainikkunassa. Jos olet valinnut tarvikkeiden Tilaa-valintaruutuja, kyseisten tarvikkeiden tiedot voidaan siirtää Web-sivustoon.

Tulosta ostoslista ‑painike: Tulostaa niiden tarvikkeiden tiedot, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu.

Lähetä ostoslista ‑painike: Luo luettelon niistä tarvikkeista, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu. Luettelo voidaan kopioida sähköpostiviestiin lähetettäväksi tarvikkeiden myyjälle.

Hälytysasetukset-ikkuna
Tulostimen määrittäminen ilmoittamaan tulostimen ongelmista automaattisesti.

Hälytykset käytössä tai ei käytössä: Tietyn tulostimen hälytysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Hälytysten näyttäminen: Hälytysten näyttötilanteen määrittäminen—joko tulostettaessa kyseiseen tulostimeen tai jokaisen tulostintapahtuman yhteydessä.

Hälytyksen tapahtumatyyppi: Voit määrittää hälytykset näkymään ainoastaan kriittisten virheiden yhteydessä tai kaikkien virheiden yhteydessä, mukaan lukien jatkamisen sallivat virheet.

Ilmoituksen tyyppi: Hälytystyypin määrittäminen (ponnahdusikkuna tai ilmaisinalueen hälytys ja sähköpostiviesti).

Laiteluettelo-välilehti
Sisältää tietoja Laitteet-luettelon tulostimista.

Tulostimen tiedot, mukaan lukien tulostimen nimi ja malli

Kuvake (jos avattavasta Näytä-valikosta on valittu Ruudut, joka on oletusasetus)

Kaikki tulostimen nykyiset hälytykset

Jos napsautat jotakin luettelon tulostinta, HP-tulostimen huolto-ohjelmisto avaa kyseisen tulostimen Yleiset-välilehden.
Laiteluettelo-välilehdessä on seuraavat tiedot:
Etsi muut tulostimet ‑ikkuna
Tulostinten lisääminen tulostinluetteloon.
Kun napsautat Laitteet-luettelon Etsi muut tulostimet ‑linkkiä, näyttöön tulee Etsi muut tulostimet ‑ikkuna. Etsi muut tulostimet ‑ikkunan apuohjelma havaitsee muut verkkotulostimet, jotta voit lisätä ne Laitteet-luetteloon ja valvoa niitä tietokoneesta.
HP 3000 3600 3800 HP-tulostimen huolto-ohjelmisto -ohjelman osat