Tukoksen selvittäminen -toiminto

Tukoksen selvittäminen ‑toiminto


Tällä asetuksella voit määrittää, miten tulostin toimii tukosten yhteydessä, juuttuneiden sivujen käsitteleminen mukaan lukien. AUTOMAATTINEN on oletusarvo.

AUTOMAATTINEN: Tulostin ottaa automaattisesti käyttöön tukoksen selvityksen, kun muistia on riittävästi käytettävissä.

KÄYTÖSSÄ: Tulostin tulostaa uudelleen kaikki tukokseen liittyneet sivut. Tulostin varaa lisää muistia muutamaa viimeksi tulostettua sivua varten. Tämä voi huonontaa tulostimen suorituskykyä.

EI KÄYTÖSSÄ: Tulostin ei tulosta uudelleen mitään tukokseen liittyvää sivua. Koska muistia ei käytetä viimeksi tulostettuja sivuja varten, suorituskyky on paras mahdollinen.

Tämä osa sisältää tiedot seuraavista aiheista:

HP 3000 3600 3800 Tukoksen selvittäminen -toiminto