Tilaaminen käyttäen sulautettua Web-palvelinta

Tilaaminen käyttäen sulautettua Web-palvelinta


HP 3000 3600 3800 note Tilaaminen käyttäen sulautettua Web palvelinta Huomautus

Tämä ominaisuus on käytössä ainoastaan HP Color LaserJet 3000- ja 3800 Series ‑tulostimissa.

Seuraavien ohjeiden mukaan voit tilata tulostustarvikkeita suoraan sulautetun Web-palvelimen kautta (katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen).

1.

Kirjoita tietokoneessa toimivaan Web-selaimeen tulostimen IP-osoite. Näyttöön tulee tulostimen tilaikkuna. Voit myös siirtyä ilmoitussähköpostissa mainittuun URL-osoitteeseen.

2.

Kirjoita salasana, jos sitä pyydetään.

3.

Valitse Device Configuration (Laitteen asetukset) ‑ikkunan vasemmalta puolelta Order Supplies (Tilaa tarvikkeita). Tämä linkki johtaa sivulle, jolta voit tilata tarvikkeita ja lukea tarvikkeiden kuvauksia, esimerkiksi tuotenumeroita ja tulostinta koskevia tietoja.

4.

Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

HP 3000 3600 3800 Tilaaminen käyttäen sulautettua Web-palvelinta