Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeet ja lisävarusteet


Jos haluat tilata tarvikkeita ja olet Yhdysvalloissa, käytä sivustoa www.hp.com/sbso/product/supplies.

Jos haluat tilata tarvikkeita ja olet jossain muussa maassa, käytä sivustoa www.hp.com/ghp/buyonline.html.

Jos haluat tilata tarvikkeita ja olet Kanadassa, käytä sivustoa www.hp.ca/catalog/supplies.

Jos haluat tilata tarvikkeita ja olet Euroopassa, käytä sivustoa www.hp.com/go/supplies.

Jos haluat tilata tarvikkeita ja olet Aasiassa tai Tyynenmeren alueella, käytä sivustoa www.hp.com/paper/.

Jos haluat tilata lisävarusteita, käytä sivustoa www.hp.com/go/accessories.

HP 3000 3600 3800 Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet