Värikasetin vaihtaminen

Värikasetin vaihtaminen


Kun värikasetti on lähellä käyttöiän loppua, ohjauspaneelissa näkyy viesti siitä, että sinun kannattaa hankkia uusi värikasetti. Tulostin pystyy jatkamaan tulostusta entisellä värikasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kehotus vaihtaa värikasetti.

Tulostin käyttää neljää väriä, ja jokaiselle värille on oma värikasetti: musta (K), syaani (C), magenta (M), ja keltainen (Y).

Vaihda värikasetti, kun ohjauspaneelissa näkyy viesti VAIHDA <VÄRI> KASETTI.

HP 3000 3600 3800 note Värikasetin vaihtaminen Huomautus

Jos kaikkien värikasettien muste loppuu samanaikaisesti, ja tulostat tavallisesti mustavalkoisia tulosteita, muuta tulostustilaksi ENIMMÄKSEEN MUSTIA SIVUJA. Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän asetus ‑alivalikko.

Tämä osa sisältää tiedot seuraavista aiheista:

HP 3000 3600 3800 Värikasetin vaihtaminen