Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Επιλογή μέσων εκτύπωσης


Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα χρώματος και εικόνας, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο μέσων εκτύπωσης από το μενού του λογισμικού του εκτυπωτή ή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Δείτε Επιλογή μέσων εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 Επιλογή μέσων εκτύπωσης