Συμφωνία χρωμάτων με το δειγματολόγιο

Συμφωνία χρωμάτων με το δειγματολόγιο


HP 3000 3600 3800 note Συμφωνία χρωμάτων με το δειγματολόγιο Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.

Η διαδικασία συμφωνίας χρωμάτων του εκτυπωμένου αποτελέσματος με τα προεκτυπωμένα δειγματολόγια και τις πρότυπες αναφορές χρώματος, είναι περίπλοκη. Γενικά, μπορείτε να επιτύχετε μια αρκετά καλή συμφωνία χρωμάτων με ένα δειγματολόγιο, αν οι μελάνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του δειγματολογίου ήταν κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο. Αυτά ονομάζονται συνήθως “δειγματολόγια επεξεργασίας χρωμάτων”.

Ορισμένα δειγματολόγια δημιουργούνται από αμιγή χρώματα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από ειδικά σχεδιασμένα χρωστικά μέσα. Πολλά από αυτά τα αμιγή χρώματα βρίσκονται έξω από τη χρωματική γκάμα (εύρος χρωμάτων) του εκτυπωτή. Τα περισσότερα δειγματολόγια αμιγών χρωμάτων συνοδεύονται από δειγματολόγια επεξεργασίας χρωμάτων, τα οποία παρέχουν προσεγγίσεις CMYK στο αμιγές χρώμα.

Τα περισσότερα δειγματολόγια επεξεργασίας χρωμάτων περιέχουν μία σημείωση σχετικά με τα πρότυπα επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτύπωση του δειγματολογίου: SWOP, EURO ή DIC. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για τη βέλτιση συμφωνία χρωμάτων, θα πρέπει να επιλέξετε την αντίστοιχη εξομοίωση μελάνης από το μενού του εκτυπωτή. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρότυπο επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε την εξομοίωση μελάνης SWOP.

HP 3000 3600 3800 Συμφωνία χρωμάτων με το δειγματολόγιο