Αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος

Αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος


Η επιλογή της αυτόματης ρύθμισης χρώματος Automatic (Αυτόματο) βελτιστοποιεί το χειρισμό του ουδέτερου-γκρι χρώματος, τους ενδιάμεσους τόνους και τις βελτιώσεις των άκρων σε κάθε στοιχείο που υπάρχει σε ένα έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ηλεκτρονικό σύστημα Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

HP 3000 3600 3800 note Αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος Σημείωση

Η Automatic (Αυτόματο) είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και συνιστάται για την εκτύπωση όλων των έγχρωμων εγγράφων.

Η επιλογή ρύθμισης χρώματος Manual (Μη αυτόματο) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χειρισμό του ουδέτερου-γκρι χρώματος, τους ενδιάμεσους τόνους και τις βελτιώσεις άκρων για κείμενο, γραφικά και φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της μη αυτόματης ρύθμισης χρώματος, στην καρτέλα Color (Χρώμα), επιλέξτε Manual (Μη αυτόματο) και, στη συνέχεια, Settings (Ρυθμίσεις).

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος