Διαχείριση χρώματος

Διαχείριση χρώματος


Ο ορισμός των επιλογών χρώματος στη ρύθμιση Automatic (Αυτόματο) προσφέρει συνήθως την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης σε έγχρωμα έγγραφα. Ωστόσο, μερικές φορές ίσως να θέλετε να εκτυπώσετε ένα έγχρωμο έγγραφο σε διαβαθμίσεις του γκρι (μαύρο και άσπρο) ή να αλλάξετε μία από τις επιλογές χρώματος του εκτυπωτή.

Στα Windows, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Color (Χρώμα) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, για να εκτυπώσετε σε διαβαθμίσεις του γκρι ή να αλλάξετε τις επιλογές χρώματος.

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh, χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού Color Matching (Συμφωνία χρώματος) που βρίσκεται στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση), για να εκτυπώσετε σε διαβαθμίσεις του γκρι ή για να αλλάξετε τις επιλογές χρώματος.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Διαχείριση χρώματος