Κασέτες γραφίτη άλλου κατασκευαστή

Κασέτες γραφίτη άλλου κατασκευαστή


Η Hewlett-Packard Company δεν μπορεί να συστήσει τη χρήση κασετών γραφίτη άλλου κατασκευαστή, είτε αυτές είναι καινούργιες είτε ανακατασκευασμένες. Δεδομένου ότι δεν είναι γνήσια προϊόντα της HP, η HP δεν μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό τους ούτε να ελέγξει την ποιότητά τους. Το σέρβις ή η επισκευή που θα απαιτηθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης κασέτας γραφίτη άλλου κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή.

Αν χρησιμοποιείτε κασέτες γραφίτη άλλου κατασκευαστή, η HP δεν εγγυάται την αναμενόμενη απόδοση ορισμένων λειτουργιών.

Αν η κασέτα γραφίτη άλλου κατασκευαστή πωλήθηκε σε σας ως γνήσιο προϊόν της ΗΡ, δείτε Γραμμή συνεχούς επικοινωνίας της ΗΡ και τοποθεσία Web για την αντιμετώπιση της απάτης.

HP 3000 3600 3800 Κασέτες γραφίτη άλλου κατασκευαστή