Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη ρύθμιση για να ορίσετε μια διεύθυνση IP, μια μάσκα υποδικτύου και μια προεπιλεγμένη πύλη.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή