Ρύθμιση Εισόδου/Εξόδου (I/O)

Ρύθμιση Εισόδου/Εξόδου (I/O)


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης ορισμένων παραμέτρων δικτύου στον εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 Ρύθμιση Εισόδου/Εξόδου (I/O)