Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών


1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και διασύνδεσης.

HP 3000 3600 3800 as pp03 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

2.

Τραβήξτε μαλακά τις μαύρες γλωττίδες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή, τη μία κοντά στην άλλη και στη συνέχεια τραβήξτε το μηχανισμό του διαμορφωτή από τον εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 as mm02 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

3.

Τοποθετήστε την πλακέτα του διαμορφωτή επάνω σε μία καθαρή, επίπεδη και γειωμένη επιφάνεια.

Για να αντικαταστήσετε κάποιο ήδη εγκατεστημένο DIMM, ανοίξτε κάθε έναν από τους μοχλούς της υποδοχής των DIMM προς τα έξω, ανασηκώστε το DIMM προς τα πάνω υπό γωνία και τραβήξτε το προς τα έξω.

HP 3000 3600 3800 as mm07 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

4.

Αφαιρέστε το νέο DIMM από την αντιστατική του συσκευασία και στη συνέχεια τοποθετήστε το μοχλό ευθυγράμμισης στο κάτω άκρο του DIMM.

HP 3000 3600 3800 as mm08 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

5.

Πιάστε το DIMM από τα άκρα του, ευθυγραμμίστε το μοχλό επάνω στο DIMM με τη ράβδο να βρίσκεται μέσα στην υποδοχή του DIMM υπό γωνία και πατήστε καλά το DIMM μέσα στην υποδοχή του έως ότου εφαρμόσει καλά στη θέση του. Αν εγκατασταθεί σωστά, δεν θα μπορείτε να δείτε τις μεταλλικές του επαφές.

HP 3000 3600 3800 as mm04 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

6.

Πιέστε προς τα κάτω το DIMM έως ότου και οι δύο μοχλοί κλείσουν επάνω στο DIMM.

HP 3000 3600 3800 as mm05 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

HP 3000 3600 3800 note Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών Σημείωση

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την τοποθέτησή του, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός που βρίσκεται στο κάτω μέρος του DIMM είναι ευθυγραμμισμένος με τη ράβδο στην υποδοχή. Αν η εισαγωγή του DIMM εξακολουθεί να είναι δύσκολη, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο DIMM.

7.

Ευθυγραμμίστε το άκρο της πλακέτας του διαμορφωτή στις εγκοπές που βρίσκονται στο επάνω και στο κάτω μέρος της υποδοχής και σπρώξτε μαλακά την πλακέτα μέσα στον εκτυπωτή. Σπρώξτε καλά το διαμορφωτή έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο “κλικ” και ο διαμορφωτής εφαρμόσει στη θέση του.

HP 3000 3600 3800 as mm06 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών

8.

Συνδέστε και πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας, το USB ή το καλώδιο δικτύου και στη συνέχεια ανάψτε τον εκτυπωτή.

9.

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση DIMM μνήμης, δείτε Eνεργοποίηση μνήμης.

HP 3000 3600 3800 Για να εγκαταστήσετε DIMM μνήμης και γραμματοσειρών