Κατανάλωση ισχύος

Κατανάλωση ισχύος


Η κατανάλωση ισχύος μειώνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, δεν εξοικονομούνται μόνο φυσικοί πόροι, αλλά και χρήματα, χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή απόδοση του εκτυπωτή. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα του ENERGY STAR® (έκδοσης 3.0), ενός εθελοντικού προγράμματος που έχει σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης ενεργειακά οικονομικών προϊόντων γραφείου.

Λογότυπο ENERGY STAR

HP 3000 3600 3800 enrgstar r Κατανάλωση ισχύος

Το ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Με την ιδιότητά της ως εταίρου στο πρόγραμμα ENERGY STAR, η Hewlett-Packard Company εγγυάται ότι το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις οδηγίες του προγράμματος ENERGY STAR για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τοποθεσία Web: www.energystar.gov/.

HP 3000 3600 3800 Κατανάλωση ισχύος