Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία)

Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία)


Ιαπωνική δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας

HP 3000 3600 3800 jpn cord warning Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία)

HP 3000 3600 3800 Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία)