Προδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίας

Προδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίαςΠροδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίας
Περιβάλλον
Συνιστώμενες τιμές
Επιτρεπόμενες τιμές
Θερμοκρασία
17 έως 25° C
10 έως 27° C
Υγρασία
20 έως 60% σχετική υγρασία
10 έως 70% σχετική υγρασία
Υψόμετρο
Δεν ισχύει
0 έως 2600 m
HP 3000 3600 3800 note Προδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίας Σημείωση

Οι τιμές αυτές υπόκεινται σε αλλαγή.

HP 3000 3600 3800 Προδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίας