Προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύος

Προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύοςΚατανάλωση ισχύος (κατά μέσον όρο, σε Watt)1
Μοντέλο προϊόντος
Kατά την εκτύπωση2
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)3
Κατά την κατάσταση “Sleep” (Eξοικονόμηση ενέργειας)4
Σβηστός
Εκπομπή θερμότητας – κατάσταση ετοιμότητας (BTU/ώρα)5
HP Color LaserJet 3000
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000n
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dtn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3600
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600n
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600dn
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3800
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800n
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dn
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dtn
407
46
15
0,7
162

1 Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης ισχύος αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες τιμές που μετρήθηκαν στις λειτουργίες έγχρωμης και μονόχρωμης εκτύπωσης με χρήση των τυπικών τιμών τάσεων.

2 HP Color LaserJet 3000: Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 15 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 29 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4. HP Color LaserJet 3600: Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 17 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 17 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4. HP Color LaserJet 3800: Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 20 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 21 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.

3 Ο προεπιλεγμένος χρόνος ενεργοποίησης κατά τη μετάβαση από την κατάσταση “Ready” (Έτοιμος) στην κατάσταση “Sleep” (Εξοικονόμησης ενέργειας), είναι 30 λεπτά.

4 Ο χρόνος επαναφοράς από την κατάσταση “Sleep” (Εξοικονόμησης ενέργειας) στην έναρξη εκτύπωσης είναι 6 δευτερόλεπτα.

5 Η μέγιστη τιμή έκλυσης θερμότητας για όλα τα μοντέλα στην κατάσταση “Ready” (Έτοιμος) του εκτυπωτή, είναι 171 BTU ανά ώρα.

HP 3000 3600 3800 note Προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύος Σημείωση

Οι τιμές αυτές υπόκεινται σε αλλαγή.

HP 3000 3600 3800 Προδιαγραφές κατανάλωσης ισχύος