Προδιαγραφές εκπομπών θορύβου

Προδιαγραφές εκπομπών θορύβουΕκπομπές θορύβου για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 Series1
Στάθμη ισχύος θορύβου
Δήλωση κατά ISO 9296
Κατάσταση εκτύπωσης (15 σελ/λεπτό)2
LWAd = 6,9 Bels (A) [69 dB (A)]
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LWAd = 5,3 Bels (A) [56 dB (A)]
Στάθμη πίεσης θορύβου: θέση παρευρισκομένου
Δήλωση κατά ISO 9296
Κατάσταση εκτύπωσης (15 σελ/λεπτό)2
LpAm = 55 dB (A)
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LpAm = 39 dB (A)

1 Ο εκτυπωτής HP Color LaserJet 3000dn υποβλήθηκε σε δοκιμές στην λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης, χρησιμοποιώντας μέσα εκτύπωσης μεγέθους Α4.

2 Η ταχύτητα του εκτυπωτή σε λειτουργία έγχρωμης εκτύπωσης είναι 15 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και A4. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 30 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 29 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.


Εκπομπές θορύβου για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3600Series1
Στάθμη ισχύος θορύβου
Δήλωση κατά ISO 9296
Kατάσταση εκτύπωσης (17 σελ/λεπτό)2
LWAd = 6,4 Bels (A) [64 dB (A)]
Στάθμη πίεσης θορύβου: θέση παρευρισκομένου
Δήλωση κατά ISO 9296
Kατάσταση εκτύπωσης (17 σελ/λεπτό)2
LpAm = 49 dB (A)

1 Ο εκτυπωτής HP Color LaserJet 3600 υποβλήθηκε σε δοκιμές σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης, χρησιμοποιώντας μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.

2 Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 17 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 17 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.


Εκπομπές θορύβου για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3800 Series1
Στάθμη ισχύος θορύβου
Δήλωση κατά ISO 9296
Kατάσταση εκτύπωσης (20 σελ/λεπτό)2
LWAd = 6,4 Bels (A) [64 dB (A)]
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LWAd = 5,4 Bels (A) [54 dB (A)]
Στάθμη πίεσης θορύβου: θέση παρευρισκομένου
Δήλωση κατά ISO 9296
Kατάσταση εκτύπωσης (20 σελ/λεπτό)2
LpAm = 50 dB (A)
Κατάσταση “Ready” (Έτοιμος)
LpAm = 40 dB (A)

1 Ο εκτυπωτής HP Color LaserJet 3800n υποβλήθηκε σε δοκιμές σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης, χρησιμοποιώντας μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.

2 Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι 20 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter και 21 σελ/λεπτό για μέσα εκτύπωσης μεγέθους A4.

HP 3000 3600 3800 note Προδιαγραφές εκπομπών θορύβου Σημείωση

Οι τιμές αυτές υπόκεινται σε αλλαγή.

HP 3000 3600 3800 Προδιαγραφές εκπομπών θορύβου