Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε κοινόχρηστο περιβάλλον

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε κοινόχρηστο περιβάλλον


Aν ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιείται και από άλλους χρήστες, να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για την αποτελεσματική λειτουργία του εκτυπωτή:

Ενημερώστε το διαχειριστή του συστήματός σας, πριν κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου. Η αλλαγή των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου μπορεί να επηρεάσει άλλες εργασίες εκτύπωσης.

Συνεννοηθείτε με τους υπόλοιπους χρήστες πριν αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά του εκτυπωτή και πριν φορτώσετε γραμματοσειρές οθόνης. Με το συντονισμό αυτών των ενεργειών εξοικονομείται μνήμη και αποφεύγονται προβλήματα στις εκτυπώσεις που δεν έχουν προβληφθεί.

Έχετε υπόψη σας ότι η αλλαγή στις οντότητες του εκτυπωτή, όπως η αλλαγή από εξομοιωμένη PostScript σε PCL, επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκτυπώσεων των άλλων χρηστών.

HP 3000 3600 3800 note Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε κοινόχρηστο περιβάλλον Σημείωση

Το λειτουργικό σύστημα του δικτύου σας μπορεί να προστατεύσει αυτόματα την εργασία εκτύπωσης κάθε χρήστη από τις αλλαγές στις ρυθμίσεις που έγιναν για άλλες εργασίες εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή συστήματος.

HP 3000 3600 3800 Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε κοινόχρηστο περιβάλλον