Μενού χειρισμού χαρτιού

Μενού χειρισμού χαρτιού


Χρήση του μενού PAPER HANDLING (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ) για ρύθμιση των δίσκων κατά μέγεθος και τύπο.

HP 3000 3600 3800 note Μενού χειρισμού χαρτιού Σημείωση

Για να ρυθμίσετε σωστά τους δίσκους, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού προτού εκτυπώσετε για πρώτη φορά.


Στοιχείο μενού
Τιμή
Περιγραφή
TRAY 1 SIZE (ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 1)
Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα μεγέθη.
Ρυθμίζει το μέγεθος χαρτιού για το δίσκο 1. Η προεπιλογή είναι ANY SIZE (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ). Για την πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα μεγέθη, δείτε Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης.
TRAY 1 TYPE (ΤΥΠΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 1)
Εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους τύπους.
Ρυθμίζει τον τύπο χαρτιού για το δίσκο 1. Η προεπιλογή είναι ANY TYPE (ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΣ). Για την πλήρη λίστα με τους διαθέσιμους τύπους, δείτε Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης.
TRAY 2 SIZE (ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 2)
TRAY 3 SIZE (ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 3)
Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα μεγέθη.
Ρυθμίζει το μέγεθος του χαρτιού για το δίσκο 2 ή το δίσκο 3. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι Letter ή A4, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα μεγέθη, δείτε Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης.
TRAY 2 TYPE (ΤΥΠΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 2)
TRAY 3 TYPE (ΤΥΠΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 3)
Εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους τύπους.
Ρυθμίζει τον τύπο του χαρτιού για το δίσκο 2 ή το δίσκο 3. Η προεπιλογή είναι PLAIN (ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ). Για την πλήρη λίστα με τους διαθέσιμους τύπους, δείτε Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 Μενού χειρισμού χαρτιού