Οθόνη

Οθόνη


Η οθόνη του εκτυπωτή σάς παρέχει ολοκληρωμένες και έγκαιρες πληροφορίες για τον εκτυπωτή και τις εργασίες εκτύπωσης. Τα γραφικά απεικονίζουν τη στάθμη των αναλωσίμων. Τα μενού παρέχουν πρόσβαση σε λειτουργίες του εκτυπωτή και σε λεπτομερείς πληροφορίες.

Το πάνω τμήμα της οθόνης έχει δύο περιοχές: μήνυμα/προτροπή και δείκτης αναλωσίμων.

Οθόνη εκτυπωτή

HP 3000 3600 3800 as cp02 Οθόνη

1
Περιοχή μηνύματος/προτροπής
2
Δείκτης αναλωσίμων
3
Χρώματα κασετών γραφίτη από τα αριστερά προς τα δεξιά: μαύρο, κίτρινο, κυανό και ματζέντα

Οι περιοχές μηνύματος και προτροπής της οθόνης σάς ενημερώνουν για την κατάσταση του εκτυπωτή και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσετε.

Ο δείκτης αναλωσίμων δείχνει τη στάθμη κατανάλωσης του γραφίτη στις κασέτες (μαύρο, κυανό, ματζέντα και κίτρινο). Αν δεν έχει εγκατασταθεί γνήσια κασέτα γραφίτη της HP, ενδέχεται να εμφανιστεί το σύμβολο ? αντί για την ένδειξη της στάθμης της κασέτας γραφίτη. Ο δείκτης αναλωσίμων εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στην κατάσταση Ready (Έτοιμος) και κάθε φορά που εμφανίζεται κάποια προειδοποίηση ή κάποιο μήνυμα σφάλματος σχετικά με κάποια κασέτα.

HP 3000 3600 3800 Οθόνη