Λειτουργία οντότητας (Personality)

Λειτουργία οντότητας (Personality)


HP 3000 3600 3800 note Λειτουργία οντότητας (Personality) Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.

Ο εκτυπωτής αυτός έχει τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής οντότητας (γλώσσας εκτυπωτή).

AUTO (AYTOMATΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): Ρυθμίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εργασίας εκτύπωσης και να ρυθμίζει την οντότητά του ώστε να αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία.

PCL: Ρυθμίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη Γλώσσα Ελέγχου Εκτυπωτή.

PDF: Ρυθμίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη μορφή PDF.

PS: Ρυθμίζει τον εκτυπωτή έτσι ώστε να χρησιμοποιεί εξομοίωση PostScript.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Λειτουργία οντότητας (Personality)