Επιλογές μενού διαδικασίας επιλογής δίσκου (Tray Behavior)

Επιλογές μενού διαδικασίας επιλογής δίσκου (Tray Behavior)


Tο μενού TRAY BEHAVIOR (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ) προσφέρει στο χρήστη τις εξής επιλογές:

USE REQUESTED TRAY (ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟY ΔΙΣΚΟY): Επιλέξτε EXCLUSIVELY (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) (η προεπιλεγμένη τιμή) για να εξασφαλίσετε ότι ο εκτυπωτής δεν θα επιλέγει αυτόματα άλλον δίσκο χαρτιού, όταν δηλώνετε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος δίσκος χαρτιού. Επιλέξτε FIRST (ΠΡΩΤΟ) ώστε ο εκτυπωτής να χρησιμοποιήσει έναν δεύτερο δίσκο, αν ο επιλεγμένος είναι άδειος ή περιέχει μέσα εκτύπωσης διαφορετικού τύπου ή μεγέθους.

MANUAL FEED PROMPT (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ): Αν επιλέξετε ALWAYS (ΠΑΝΤΟΤΕ) (η προεπιλεγμένη τιμή), το σύστημα εμφανίζει πάντα ένα μήνυμα προτού πάρει χαρτί από το δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Αν επιλέξετε UNLESS LOADED (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ), το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα αυτό, μόνο αν ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων είναι άδειος ή αν είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό τύπο ή μέγεθος χαρτιού.

PS DEFER MEDIA (ΜΕΣΑ PS DEFER): Αν επιλέξετε ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (η προεπιλεγμένη τιμή), τότε ο εκτυπωτής θα ακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής χαρτιού της ΗΡ. Επιλέξτε DISABLED (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) για να μπορέσει ο εκτυπωτής να ακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής χαρτιού της Adobe.

USE ANOTHER TRAY (ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟY ΔΙΣΚΟY): Αν επιλέξετε ENABLED (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (η προεπιλεγμένη τιμή), ο εκτυπωτής ζητά από το χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο δίσκο, όταν ο επιλεγμένος δεν είναι διαθέσιμος. Αν επιλέξετε DISABLED (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), τότε ο εκτυπωτής δεν θα ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά.

SIZE/TYPE PROMPT (ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ/ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ): Αν επιλέξετε DISPLAY (EΜΦΑΝΙΣΗ) (η προεπιλεγμένη τιμή), ο εκτυπωτής ζητά από το χρήστη να επιβεβαιώσει το μέγεθος ή τον τύπο του μέσου εκτύπωσης, αμέσως αφού αυτό τοποθετηθεί στο δίσκο. Αν επιλέξετε DO NOT DISPLAY (ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ), τότε ο εκτυπωτής δεν θα ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά.

DUPLEX BLANK PAGES (ΚΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ). Αν επιλέξετε AUTO (AYTOMATΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (η προεπιλεγμένη τιμή), ο εκτυπωτής δεν θα αναστρέφει τις σελίδες στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης για κενές σελίδες, πράγμα το οποίο βελτιώνει την απόδοση του εκτυπωτή. Αν επιλέξετε YES (ΝΑΙ), το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης αναστρέφει την κάθε σελίδα.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Επιλογές μενού διαδικασίας επιλογής δίσκου (Tray Behavior)