Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή


Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, όπως στο μέγεθος και στον τύπο του δίσκου, στο χρόνο καθυστέρησης ενεργοποίησης της κατάστασης εξοικονόμησης ενέργειας, στην οντότητα του εκτυπωτή (γλώσσα) και στην επαναφορά της λειτουργίας του εκτυπωτή μετά από εμπλοκή χαρτιού.

Μπορείτε ακόμη να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή από έναν υπολογιστή, μέσω της σελίδας ρυθμίσεων Settings (Ρυθμίσεις) του ενσωματωμένου Web server. Ο υπολογιστής δείχνει τις ίδιες πληροφορίες που δείχνει και ο πίνακας ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του ενσωματωμένου Web server.

HP 3000 3600 3800 caution Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων σπανίως χρειάζονται αλλαγή. Η Hewlett-Packard συνιστά η αλλαγή των ρυθμίσεων των παραμέτρων να γίνεται μόνον από το διαχειριστή του συστήματος.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Αλλαγή των ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή