Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου


Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει χειριστήρια για τις λειτουργίες του εκτυπωτή και παρέχει στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή και τις εργασίες εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 Πίνακας ελέγχου