Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσηςΥποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Δίσκος εισόδου
Letter
Legal
A4
A5
8,5 x 13
Executive (JIS)
B5 (JIS)
Μη τυποποιημένο (Custom)
Statement
Φάκελος1
Δίσκος 1
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Δίσκος 2, δίσκος 3
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP 3000 3600 3800 checkmark Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης
   

1 Τα υποστηριζόμενα μεγέθη φακέλων είναι #10, Monarch, C5, DL και B5.


Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης 1
Μέγεθος μέσων εκτύπωσης
Διαστάσεις
Βάρος και πάχος
Letter
216 x 279 mm
60 έως 120 g/m2
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
8,5 x 13
216 x 330 mm

1 Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε μέσα εκτύπωσης, το βάρος των οποίων είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί να είναι προβληματική.

HP 3000 3600 3800 note Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης Σημείωση

Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη στους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn και 3800dtn.

Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Τα περισσότερα υποστηριζόμενα μεγέθη και οι τύποι μέσων εκτύπωσης που αναφέρονται στον πίνακα, για εκτύπωση από το δίσκο 1, μπορούν να εκτυπωθούν με τη λειτουργία μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση της δυνατότητας εκτύπωσης διπλής όψης.

HP 3000 3600 3800 Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης