Δυνατότητες

Δυνατότητες


Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο Web server της ΗΡ για τις εξής εργασίες:

Προβολή πληροφοριών κατάστασης εκτυπωτή

Έλεγχο της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής όλων των αναλωσίμων και παραγγελία νέων αναλωσίμων

Προβολή και αλλαγή ρυθμίσεων των δίσκων

Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων στο μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Προβολή και εκτύπωση εσωτερικών σελίδων

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω e-mail για συγκεκριμένα συμβάντα εκτυπωτή και αναλωσίμων

Προσθήκη ή προσαρμογή συνδέσμων σε άλλες τοποθεσίες Web

Επιλογή της γλώσσας στην οποία θα προβάλλονται οι σελίδες του ενσωματωμένου Web server

Προβολή και αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

Έλεγχο πρόσβασης στις δυνατότητες έγχρωμης εκτύπωσης (μόνο για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3000 Series)

Προβολή περιεχομένου υποστήριξης, ανάλογα με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή και την τρέχουσα κατάστασή του

Για μια πλήρη επεξήγηση των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας του ενσωματωμένου Web server, δείτε Χρήση του ενσωματωμένου Web server.

HP 3000 3600 3800 Δυνατότητες