Λογισμικό εκτυπωτή

Λογισμικό εκτυπωτή


Το λογισμικό του συστήματος εκτύπωσης παραδίδεται μαζί με τον εκτυπωτή. Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στον Οδηγό Εκκίνησης.

Το σύστημα εκτύπωσης περιλαμβάνει το λογισμικό για τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές δικτύων, καθώς και προγράμματα οδήγησης για την πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυπωτή και για την επικοινωνία του με τον υπολογιστή.

HP 3000 3600 3800 note Λογισμικό εκτυπωτή Σημείωση

Για να δείτε τη λίστα με τα περιβάλλοντα δικτύου που υποστηρίζονται από τα στοιχεία του λογισμικού του διαχειριστή δικτύου, δείτε Ρύθμιση δικτύου.

Για να δείτε τη λίστα με τα προγράμματα οδήγησης και το ενημερωμένο λογισμικό των εκτυπωτών της HP για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3000 Series, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/clj3000_software. Για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3600 Series, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/clj3600_software. Για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3800 Series, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/clj3800_software.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Λογισμικό εκτυπωτή