Γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες του εκτυπωτή

Γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες του εκτυπωτή


Διατίθεται υλικό αναφοράς για χρήση με αυτόν τον εκτυπωτή.

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000.

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600.

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800.

Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα διαθέσιμα εγχειρίδια εκτυπωτών και το είδος των πληροφοριών που περιλαμβάνουν.


Οδηγοί εκτυπωτή
Οδηγός
Περιγραφή
Οδηγός Εκκίνησης
Παρέχει οδηγίες βήμα-βήμα για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του εκτυπωτή.
HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide (Οδηγός διαχειριστή για τον ενσωματωμένο server εκτύπωσης HP Jetdirect)
Παρέχει οδηγίες για τη ρύθμιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του server εκτύπωσης HP Jetdirect.
Οδηγοί εγκατάστασης εξαρτημάτων και αναλωσίμων
Παρέχει οδηγίες βήμα-βήμα για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων. (Οι οδηγοί αυτοί παρέχονται με τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα αναλώσιμα του εκτυπωτή).
Οδηγός Χρήσης
Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή. Περιλαμβάνεται στο CD του εκτυπωτή.
Ηλεκτρονικό σύστημα Βοήθειας
Παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή. Για να προβάλετε κάποιο αρχείο Βοήθειας, ανοίξτε το ηλεκτρονικό σύστημα Βοήθειας, μέσω του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 Γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες του εκτυπωτή