Χρήση διαφορετικού χαρτιού και εξωφύλλων

Χρήση διαφορετικού χαρτιού και εξωφύλλων


Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές για να εκτυπώσετε μια πρώτη σελίδα που να διαφέρει από τις υπόλοιπες σελίδες στην εργασία εκτύπωσης.

1.

Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή (δείτε Άνοιγμα των προγραμμάτων οδήγησης του εκτυπωτή).

2.

Στην καρτέλα Paper (Xαρτί) ή Paper/Quality (Χαρτί/Ποιότητα), επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την πρώτη σελίδα της εργασίας εκτύπωσης.

3.

Κάντε κλικ στην επιλογή Use Different Paper/Covers (Χρήση διαφορετικού χαρτιού/εξωφύλλου).

4.

Στο πλαίσιο της λίστας, κάντε κλικ στις σελίδες ή στα εξώφυλλα που θέλετε να εκτυπώσετε σε διαφορετικό χαρτί.

5.

Για να εκτυπώσετε εμπροσθόφυλλα ή οπισθόφυλλα, θα πρέπει επίσης να επιλέξετε Add Blank or Preprinted Cover (Προσθήκη κενού ή προεκτυπωμένου εξωφύλλου).

6.

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού ή την προέλευση για τις υπόλοιπες σελίδες τής εργασίας εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 note Χρήση διαφορετικού χαρτιού και εξωφύλλων Σημείωση

Το μέγεθος χαρτιού θα πρέπει να είναι το ίδιο για όλες τις σελίδες της εργασίας εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 Χρήση διαφορετικού χαρτιού και εξωφύλλων