Χρήση των λειτουργιών του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε υπολογιστές Macintosh

Χρήση των λειτουργιών του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε υπολογιστές Macintosh


Όταν εκτυπώνετε από κάποιο πρόγραμμα λογισμικού, πολλές από τις λειτουργίες του προϊόντος είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διατίθενται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι παρακάτω λειτουργίες:

HP 3000 3600 3800 note Χρήση των λειτουργιών του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε υπολογιστές Macintosh Σημείωση

Γενικά, οι ρυθμίσεις που γίνονται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και στο πρόγραμμα λογισμικού υπερισχύουν των ρυθμίσεων που γίνονται στον πίνακα ελέγχου. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος λογισμικού παρακάμπτουν, σε γενικές γραμμές, τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Χρήση των λειτουργιών του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε υπολογιστές Macintosh