Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου


HP 3000 3600 3800 note Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου Σημείωση

Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή επηρεάζει όλες τις εργασίες εκτύπωσης. Αλλάζετε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση διπλής όψης μέσω του προγράμματος λογισμικού ή μέσω του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Για να μπορέσετε να επιλέξετε την εκτύπωση διπλής όψης από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να έχετε ρυθμίσει κατάλληλα το πρόγραμμα οδήγησης. (Για οδηγίες, δείτε το ηλεκτρονικό σύστημα Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή).

1.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού).

2.

Πατήστε HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου για να τονιστεί η ένδειξη CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ) και στη συνέχεια πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου.

3.

Πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε PRINTING (ΕΚΤΥΠΩΣΗ).

4.

Πατήστε HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου για να τονιστεί η ένδειξη DUPLEX (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ) και στη συνέχεια πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου.

5.

Πατήστε HP 3000 3600 3800 arrow up Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου ή HP 3000 3600 3800 arrow down Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε ON (ENEPΓOΠΟΙΗΣΗ) (για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης) ή OFF (AΠENEPΓOΠΟΙΗΣΗ) (για να την απενεργοποιήσετε) και στη συνέχεια πατήστε το HP 3000 3600 3800 check Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου.

6.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) για να επιστρέψει ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).

HP 3000 3600 3800 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης από τον πίνακα ελέγχου