Επιλογές για τη συρραφή εργασιών εκτύπωσης διπλής όψης

Επιλογές για τη συρραφή εργασιών εκτύπωσης διπλής όψης


Πριν κάνετε εκτύπωση διπλής όψης ενός εγγράφου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να επιλέξετε το άκρο στο οποίο θα γίνει η συρραφή του ολοκληρωμένου εγγράφου. Η τυπική διάταξη που χρησιμοποιείται για τη συρραφή σελίδων σε βιβλία, είναι η συρραφή κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της σελίδας ή αλλιώς “βιβλιοδεσία”. Η τυπική διάταξη για τη βιβλιοδεσία ενός ημερολογίου γίνεται κατά μήκος της μικρής πλευράς της σελίδας ή “βιβλιοδεσία τύπου tablet”.

HP 3000 3600 3800 note Επιλογές για τη συρραφή εργασιών εκτύπωσης διπλής όψης Σημείωση

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η συρραφή στη μεγάλη πλευρά σελίδων που έχουν εκτυπωθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό. Για να αλλάξετε σε ρύθμιση συρραφής κατά τη μικρή πλευρά της σελίδας, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Flip Pages Up (Φυλλομέτρηση σελίδων προς τα πάνω).

HP 3000 3600 3800 Επιλογές για τη συρραφή εργασιών εκτύπωσης διπλής όψης