Ρύθμιση δίσκων

Ρύθμιση δίσκων


Μπορείτε να ρυθμίσετε τους δίσκους του εκτυπωτή σύμφωνα με τον τύπο και το μέγεθος των μέσων εκτύπωσης. Τοποθετήστε διαφορετικά μέσα εκτύπωσης στους δίσκους του εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέξτε τα μέσα, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους στο πρόγραμμα του λογισμικού.

HP 3000 3600 3800 note Ρύθμιση δίσκων Σημείωση

Αν έχετε χρησιμοποιήσει παλαιότερα μοντέλα εκτυπωτών HP Color LaserJet, ίσως να είστε εξοικειωμένοι με τη ρύθμιση του δίσκου 1 σε πρώτη κατάσταση λειτουργίας ή σε κατάσταση λειτουργίας κασέτας. Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της πρώτης κατάστασης λειτουργίας, ορίστε το δίσκο 1 στη ρύθμιση ANY SIZE (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ) και στην ANY TYPE (ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΣ). Ο εκτυπωτής θα τραβήξει χαρτί πρώτα από το δίσκο 1 (αν έχει τοποθετηθεί χαρτί σε αυτόν το δίσκο), εφόσον για την εργασία εκτύπωσης δεν έχει οριστεί κάποιος άλλος δίσκος. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται σε περίπτωση χρήσης χαρτιού διαφόρων τύπων ή μεγεθών στο δίσκο 1. Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας κασέτας, ρυθμίστε είτε το μέγεθος είτε τον τύπο στο δίσκο 1 σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός από την ANY SIZE (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ) ή την ANY TYPE (ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΣ). Αυτή η ρύθμιση συνιστάται αν χρησιμοποιείτε το ίδιο μέγεθος και τύπο χαρτιού στο δίσκο 1.

HP 3000 3600 3800 note Ρύθμιση δίσκων Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι τα μέσα εκτύπωσης που θα χρησιμοποιήσετε πληρούν τις προδιαγραφές της εκτύπωσης διπλής όψης. Δείτε Προδιαγραφές μέσων εκτύπωσης.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη ρύθμιση των δίσκων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τους δίσκους από τον υπολογιστή σας μέσω του ενσωματωμένου Web server. Δείτε Χρήση του ενσωματωμένου Web server.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Ρύθμιση δίσκων